ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σᾶς προσκαλοῦμε τό Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 καί ὥρα 7:00 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο Φιλιππιάδος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πρεβέζης καί τήν Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 καί ὥρα 6:30μ.μ, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πρεβέζης (Χρήστου Κοντοῦ 74) στήν συνάντηση τῆς Σχολῆς Γονέων.

Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ κ. Ἐλευθέριος Γείτονας, Ἐκπαιδευτικός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος «Ἐκπαιδευτηρίων Γείτονα», Μέλος Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀριστείων  μέ θέμα:    

«Ἐφοδιάζοντας τά παιδιά μας μέ δεξιότητες ζωῆς.»

Καλοῦνται ὅλοι οἱ γονεῖς νά προσέλθουν καί νά παρακολουθήσουν μία πολύ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ἐφοδιάσουμε τά παιδιά μας μέ δεξιότητες πού θά τά βοηθήσουν στή ζωή τους.  

Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νά ἀφήσετε τά παιδιά σας ὑπό τήν καθοδήγηση παιδαγωγοῦ στους κατάλληλους διαμορφωμένους χῶρους γιά μικρά παιδιά τῶν Πνευματικῶν Κέντρων.  

Comments are closed.