ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κιβώτια μέ τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας παρέδωσαν στήν Μητρόπολή μας καθηγητές καί μαθητές ἀπό τό 2ο Λύκειο Πρέβεζας στά πλαίσια τῆς δράσης «Νοιάζομαι καί δρῶ γιά τούς ἄλλους», ἀναδεικνύοντας τήν ἀναγκαιότητα γιά  καλλιέργεια τῆς ἀντίληψης πώς ἡ ἀνάληψη κοινωνικῆς εὐθύνης καί ἡ συλλογική δράση εἶναι ἡ ἀπάντηση στά σύγχρονα  κοινωνικά καί οἰκονομικά προβλήματα.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καθηγητές καί μαθητές τονίζοντας ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό νά μαθαίνουν τά παιδιά νά ἔχουν ἀλληλεγγύη ἀνταποκρινόμενοι στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά ἀγαπᾶμε τούς συνανθρώπους μας ὅπως τόν ἑαυτό μας. Συνεχάρη δέ καί τούς καθηγητές πού διδάσκουν τά παιδιά αὐτές τίς δράσεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖες μαθαίνουν τά παιδιά νά στηρίζουν τούς συνανθρώπους μας, νά προασπίζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί νά δροῦν γιά  τό κοινό καλό καί τούς εὖχήθηκε πρόοδο καί εὐημερία στή ζωή τους.

Comments are closed.