ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΒΑΣΣΟΥ».

Comments are closed.