ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Ἀγαπητοί νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας,

Μέ χαρά πληροφορήθηκα τήν ἐπιτυχία σας καί τήν εἴσοδό σας στίς Σχολές τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Τεχνολογικῶν γιά νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας καί νά καταρτισθεῖτε, ὥστε νά σταδιοδρομήσετε ἐπαγγελματικῶς καί νά καταξιωθῆτε κοινωνικῶς.

Τό γεγονός προξενεῖ χαρά. Χαρά σέ σᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐκοπιάσατε. Χαρά στούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς συμπαραστάθηκαν καί σᾶς βοήθησαν ὑλικῶς καί ἠθικῶς νά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας. Χαρά στήν τοπική κοινωνία μας, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖτε καί σεῖς μέλη καί μάλιστα ἐκλεκτά.

Τήν ἴδια χαρά συμμερίζομαι κι ἐγώ, ὁ πνευματικός πατέρας σας, ὁ ὁποῖος διαπιστώνω τήν πρόοδό σας, τήν συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας, τό ζῆλο σας καί τήν ἐπιμέλειά σας.

Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψετε, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἐπικοινωνία μας αὐτή, νά τονίσω, ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο τῆς ζωῆς κατά Θεόν. Αὐτῆς τῆς ζωῆς χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων καί ἡ κοινωνία τῶν προσώπων, ὅπως ἐκφράζεται μέ τόν λόγο τῆς Γραφῆς : « νά μετέχετε στή χαρά ὅσων χαίρονται καί στή λύπη ὅσων λυποῦνται» ( Πρβλ. Ρωμ. ιβ΄, 15. ). Κι’ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μ’ αὐτήν τήν ἴδια διδασκαλία προέτρεψε τούς Κορινθίους « Ὅταν τιμᾶται ἕνα μέλος χαίρονται μαζί του ὅλα τά μέλη » (Α΄ Κορ. ιβ΄, 26 ).

Ἀρχίζετε μιά νέα περίοδο ἀγώνων. Θά εἶσθε εὐτυχεῖς, ὅταν στή ζωή σας ἐπιδιώξετε περισσότερο ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο νά καλλιεργεῖτε τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα καί τήν κοινωνία τῶν προσώπων, ἡ ὁποία στήν γλῶσσα τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδίδεται μέ μία ἐκφραστική λέξη, τήν ἀλληλοπεριχώρηση. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς θείας ζωῆς, τόν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπεκάλυψε μέ τήν διδασκαλία Του  «Ὁ πατέρας ζεῖ μέσα σέ μένα καί ἐγώ ζῶ μέσα στόν πατέρα » (Ἰωάν. ι΄, 38). Εἴμαστε καί μεῖς μέρος αὐτῆς τῆς σχέσεως. Ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος εἶπε πρός τόν Ἐπουράνιο Πατέρα Του : « Προσεύχομαι ὄχι μόνο γι’ αὐτούς ἀλλά καί γιά κείνους πού μέ τό κήρυγμα αὐτῶν θά πιστεύουν σ’ ἐμένα, ὥστε νά εἶναι ὅλοι ἕνα, ὅπως ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος μ’ ἐμένα κι ἐγώ μ’ ἐσένα, νά εἶναι κι αὐτοί ἑνωμένοι μ’ ἐμᾶς » ( Ἰωάν. ιζ΄ 20-21).

Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα καί τό ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας. Μέ αὐτή θά ἐπιλύσουν τά ὀξέα προβλήματα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα δημιουργοῦν ὁ ἐγωϊσμός, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλοδοξία, ἡ πονηρία καί οἱ ἄλλες κακίες τῶν ἀνθρώπων.

Σήμερα, ὄμως, ὑπάρχουν καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι δέν εἰσήχθησαν στή Σχολή τῆς ἐπιλογῆς τους. Πρός ὅλους αὐτούς ἀπευθυνόμενος θά ἤθελα νά τούς ὑπενθυμίσω ὅτι δέν ἀπέτυχαν, ἀλλά τούς προτρέπω νά ξαναπροσπαθήσουν καί νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια ὄχι μόνο μέ ἀποκλειστικές, ἀλλά μέ ποικίλες ἐπιλογές.

Εὔχομαι πατρικῶς ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας καί θά προσεύχομαι πάντοτε γιά σᾶς, ὥστε ὁ Κύριός μας νά εἶναι Βοηθός καί Σκεπαστής σας σ’ ὅλα.

Ὁ Θεός νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά Σᾶς ἐνισχύει !

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ο ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Comments are closed.