ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 14 Ἰου­λίου καί ὥρα 12:00 στό Ἐπισκοπεῖο ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουρ­γός Ἐσωτερικῶν κ. Στέλιος Πέτσας, συνοδευό­μενος ἀπό τόν Βουλευτή Ν.Δ. τοῦ Νομοῦ μας κ. Στέργιο Γιαν­νάκη, καί τούς κ.κ. Βουλευτές Γιάννη Καλλιάνο, Ἀση­μίνα Σκόνδρα καί Ἀθα­νά­σιο Λιούτα.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καταρχάς τόν κ. Ὑπουργό γιά τήν ἐπίσκεψή του εὐχόμενος δύναμη στά καθήκοντά του, ἐνῶ στή συνέχεια συζητήθηκαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, στά πλαίσια συνεργασίας καί συναλ­λη­λίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας πρός ὄφελος τοῦ Ἑλληνι­κοῦ λαοῦ. Ἡ συζήτηση ἔγινε σέ θερμό καί φιλικό κλίμα.

Ὁ κ. Ὑπουργός εὐχαρίστησε μέ τή σειρά του τόν Σε­βασμιώτατο, ὑπογράμμισε τήν σημασία τοῦ ἔργου, πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν κοινωνία, καί εὐχήθηκε δύ­να­μη στό ἔργο της.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε στόν κ. Ὑπουργό εἰκόνα τῶν τοπικῶν Ἁγίων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Comments are closed.