ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 10 ΔΕΚ.2017 ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ Κ. ΧΑΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου τ.ἔ. καί ὥρα 7:00 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στή συνάντηση τῆς Σχολῆς Γονέων πραγματοποιήθηκε ὁμιλία μέ θέμα:  «Πῶς καί πότε νά μιλᾶμε, πῶς καί πότε νά σωπαίνουμε μέσα στήν οἰκογένεια» .

Ὁμιλήτρια ἦταν ἡ κ.Χάρις Δημητρακούδη Παιδαγωγός-Θεολόγος .

Ἡ ὁμιλήτρια τόνισε τήν ἀξία τῆς καλῆς διάθεσης νά ἀκοῦμε τα παιδιά, καθώς καί τήν καλή συνομιλία πού πρέπει νά ἔχουν οἱ σύζυγοι μεταξύ τους.

Πυλώνας στήν ἐπικοινωνία μας μέ τά παιδιά εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη καί ὁ διάλογος, ὁ σεβασμός καί ἡ εκτίμηση, ἀνεξάρτητα τοῦ χαρακτῆρα τῶν προσώπων.

Ἡ ἀπαξίωση καί ἡ ἐν γένει ὑποτιμητική συμπεριφορά μπορεῖ νά δημιουργήσει ἀνεπανόρθωτο ρῆγμα μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στίς διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Στο τέλος, ἡ ὁμιλήτρια δέχτηκε ἐρωτήσεις ἀπό τό ἀκροατήριο καί ἐπακολούθησε γόνιμος διάλογος.

Comments are closed.