ΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

Tήν 7η Ἀπριλίου 2024, ἡμέρα Κυριακή τελέσθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς Γ’ Νηστειῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πρεβέζης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου καί μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους πιστῶν.

Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, Ὑπεύθυνος Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.

Ὁ ὁμιλητής μίλησε γιά τό πνεῦμα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί ἀνέπτυξε σκέψεις ἀπό κείμενα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιά τόν Τίμιο Σταυρό. Στήν ὁμιλία του εἶπε: Σήμερα Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, βρισκόμαστε στή μέση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μία κατ΄ ἐξοχήν περίοδο πνευματικοῦ ἀγῶνα καί ἐπειδή μπορεῖ νά νιώθουμε ἐξαντλημένοι ἤ καί ἀπογοητευμένοι ἀπό τούς πειρασμούς, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό, τό σύμβολο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, γιά νά μήν ὑποκύψουμε στούς πειρασμούς καί νά μήν διακόψουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα.

Ἡ Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι μία πορεία πού ἔχει ἀναφορά στό Σταυρό τοῦ Κυρίου, μέ σκοπό νά γίνουμε κοινωνοί τῶν παθημάτων καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σταυρός πού πρίν τό πάθος ἔφερε τό ὄνομα τῆς καταδίκης,  τώρα εἶναι τό σύμβολο τῆς τιμῆς. Τό ὄργανο τῆς κατακρίσεως, ἔγινε τώρα τό ὄργανο τῆς σωτηρίας. Ἀποτελεῖ τό καύχημά μας καί τό καύχημα καί τή χαρά τῆς Ἐκκλησίας, γιατί πάνω σ΄αὐτό ἔγινε ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἔκτοτε ὁ Σταυρός ἀπέκτησε χάρη, δύναμη καί εὐλογία.

Σέ ἄλλο σημεῖο τόνισε πώς ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι τό σύμβολο τῆς ἀγάπης τοῦ Πατρός πρός ἡμᾶς καί τῆς θυσίας τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ προκοπή τῶν δικαίων, ἡ παρρησία τῶν ἁγίων, ὁ ἀρραβών τῆς υἱοθεσίας. Σύμβολο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού σκύβουν οἱ Ἄγγελοι καί τόν προσκυνοῦν. Τροπαιοφόρο καί νικητικό ὅπλο εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου.    Μακάριοι ἐκεῖνοι πού τόν ἀσπάζονται μέ καθαρά χείλη καί καθαρή καρδιά.    Ἄς καταφύγουμε κάτω ἀπό τήν κραταιά σκέπη καί  προστασία Του.

Τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ ὀνομάζεται καί σφραγίς τοῦ Χριστοῦ πού φυγαδεύει τούς δαίμονες. Μέ αὐτόν ξεκινᾶς καί μ᾿ αὐτόν τελειώνεις τήν ἡμέρα σου. Κάθε φορά πού σφραγίζουμε τό μέτωπο ἤ τό σῶμα ἔχουμε πάνω μας τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἀναφερόμενος στά λόγια τοῦ  ἱεροῦ Εὐαγγελίου: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. 9,34), πού διαβάστηκε τό πρωϊ στούς Ἱερούς Ναούς, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει: Ἡ σημερινή ἡμέρα μᾶς καλεῖ νά γίνουμε μιμητές τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἐλευθερώσουμε τήν ψυχή μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ ἀφήνοντας πάθη, ἐγωϊσμούς καί κακίες. Νά ἀκολουθήσουμε τό Χριστό καί νά Τόν μιμηθοῦμε στή σταυρική Του πορεία. Εἶναι περισσότερο ὠφέλιμο νά προσευχώμεθα ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν παρά ὑπέρ τῶν φίλων, γιατί τό πρῶτο μᾶς κάνει νά γίνουμε ὅμοιοι μέ τόν Θεό.

Ἀναφερόμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος ὁμιλητής στό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τόνισε πώς στίς μέρες μας ὁ ἄνθρωπος ἀσχολεῖται μέ τά ὑλικά, τά ἐφήμερα καί τά γήϊνα. Ἡ σύγχυση πού ἐπικρατεῖ στό νοῦ ὅλων μας, δέν μᾶς ἀφήνει περιθώριο νά ἀσχοληθοῦμε μέ τά πνευματικά καί μέ αὐτά πού ὠφελοῦν τήν ψυχή μας. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τήν νηστεία καί νά περιφρουρήσουμε τόν ἑαυτό μας μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

Κατέκλεισε τήν ὁμιλία του μέ στίχους ἀπό τούς χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού ἔγραψε ὁ ἱερός Χρυσόστομος. «Χαῖρε Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σέ Σένα ἀποθέτουμε τήν ἐλπίδα καί τή σωτηρία μας».

         Πρίν τό τέλος τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπέρινοῦ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τόσο τόν ὁμιλητή ὅσο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξῶν καί  Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο γιά τήν χορήγηση τῆς ἀδείας.

Comments are closed.