8η Συνάντηση Ἱερέων Νεότητος καί Κατηχητῶν

Γιά 8η συνεχή χρονιά τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας διοργάνωσε στήν ἔναρξη τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2021-2022 τήν καθιερωμένη συνάντηση Ἱερέων Νεότητος καί Κατηχητῶν.

Μετά ἀπό μιά περίοδο ἀδράνειας τῶν δραστηριοτήτων λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης κατάστασης τῆς πανδημίας Ἱερεῖς καί Κατηχητές εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συναντηθοῦν καί νά συνομιλήσουν, ὥστε νά ξεκινήσουν δυναμικά τήν διακονία τῶν μικρῶν καί μεγάλων παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τήν κεντρική ὁμιλία ἀνέλαβε ὁ Πρωτ. Γεώργιος Χριστοδούλου, Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ὁ π. Γεώργιος ἔκανε ἀνασκόπηση τῆς κατάστασης πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας καί βοήθησε πρακτικά τούς Ἱερεῖς καί Κατηχητές, μέ τήν παρουσίαση τῶν δραστηριοτήτων πού ὁ ἴδιος καί ἡ ὁμάδα του ἐπινόησαν, νά δημιουργήσουν τρόπους ἐπικοινωνίας καί κατήχησης μέ τά παιδιά τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στό δεύτερο μέρος οἱ συμμετέχοντες Ἱερεῖς καί Κατηχητές σχημάτισαν ὁμάδες ἐργασίας καί δημιούργησαν δικές τους δράσεις πού θά μποροῦσαν νά πραγματοποιηθοῦν στίς ἐνοριακές κατηχητικές ὁμάδες.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν π. Γεώργιο γιά τήν ὁμιλία καί τίς προτάσεις του γιά τήν ἀνανέωση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, ἀπευθυνόμενος στούς Ἱερεῖς καί τούς Κατηχητές, τούς προέτρεψε πατρικά νά γίνουν δημιουργικοί καί νά μή χάνουν τό θάρρος καί τήν ὄρεξή τους νά διακονήσουν τίς κατηχητικές ὁμάδες τῶν ἐνοριῶν τους, ἰδιαιτέρως στή δύσκολη αὐτή περίοδο.

Comments are closed.