Ιούνιος 2022

23
Ιούν

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

20
Ιούν

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε γνώση ἀπό τήν καθ΄ ὕλην ἁρμοδία Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων γιά τή νέα προσηλυτιστική ἐκστρατεία τῆς νεοπροτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση».  Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἑκατοντάδες αἱρετικές ὁμάδες, πού προέκυψαν ἀπό τίς πολλαπλές διασπάσεις τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Ὑπενθυμίζομε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ νεοπροτεσταντική ὀργάνωση, ὅπως ἡ ἴδια ἔχει δηλώσει στό παρελθόν, θεωρεῖ

Read more

8
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΒΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

7
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΒΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

7
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΘΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

6
Ιούν

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης διά τοῦ Γραφείου Νεότητος αὐτῆς διοργάνωσε τό Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 ἡμερήσια ἐκδρομή γιά τούς σπουδαστές καί τίς σπουδάστριες τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Πρέβεζας στήν γραφική Πάργα καί τήν εὑρύτερη περιοχή, συνεχίζοντας τήν ἀπό πολλῶν ἐτῶν παράδοση πού θέλει στό τελείωμα τῆς σχολικῆς χρονιᾶς καί λίγο πρίν τίς ἐξετάσεις νά ὀργανώνεται αὐτή ἡ ἐκδρομή,

Read more

6
Ιούν

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἡ 5η Ἰ­ου­νί­ου, Παγ­κό­σμια Ἡ­μέ­ρα Πε­ρι­βάλ­λον­τος γιά σύ­νο­λη τήν οἰ­κο­γέ­νεια τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας, συ­νι­στᾶ ἀ­σφα­λῶς μί­α ἡ­μέ­ρα οἰ­κου­με­νι­κῆς πε­ρι­συλ­λο­γῆς καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως γιά ὅ­λη τή διεθνῆ κοι­νό­τη­τα, ἀλ­λά καί ἰ­δι­αί­τε­ρα γιά ὅ­λους ἐ­μᾶς τούς Ὀρ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς.          Εἶ­ναι γε­γο­νός ὅ­τι ὁ ἄ­κρα­τος ὑ­λι­σμός, πού ἐ­πι­κρα­τεῖ, πε­ρι­φρο­νεῖ τή Δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ Θε­οῦ, ἀφοῦ ἐ­πι­βα­ρύ­νει μέ κά­θε τρό­πο τό οἰ­κο­σύ­στη­μα τῆς Γῆς.          Ὁ ἀ­έ­ρας ρυ­παί­νε­ται μέ

Read more

1
Ιούν

ΛΥΧΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

1
Ιούν

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Τήν Κυριακή, 5 Ἰουνίου 2022 καί ὥρα 9μ.μ. στό Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ φορέα τήν Ἱερά Μητρόπολή μας στά πλαίσια τῶν Περιφερειακῶν Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022) θά πραγματοποιήσει Μουσική Ἐκδήλωση μέ τίτλο «ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΘΥΜΗΣΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ». Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

Read more